C# .NET - Türkçe

C# ile XML Oluşturma, Okuma, Ekleme, Güncelleme ve Silme İşlemleri

XML Nedir?

Türkçe açılımı Genişletilebilir İşaretleme Dili anlamına gelen XML (eXtensible Markup Language), insanlar ve bilgi işlem sistemleri için kolayca okunabilecek veri dökümanı yani veri tabanı oluşturmaya yarayan, W3C tarafından tanımlanmış bir standarttır. XML dosya tipinin en önemli özelliği veri saklama görevinin yanı sıra farklı sistemlerle oluşturulmuş programlar arasından veri alışverişi konusunda entegrasyon görevi üstlenmesidir. Kısacası XML ile farklı platformlar (masaüstü, web, mobil gibi) için farklı programlama dilleri (asp.net, php, java, c# gibi) ile yazılan uygulamalar arasında çok kolaylıkla veri alışverişi yapabilirsiniz.

XML Kullanımı

Günümüzde birçok yazılım, diğer yazılımlarla veri alışverişini XML formatı üzerinden yapmaktadır. Ayrıca XML’i esas format olarak kullanan uygulamalara ve veri tabanlarına rastlamakta mümkündür. Microsoft’un geliştirdiği .NET teknolojisinde kullanılan DataSet nesneleri XML ortamındadır. Ayrıca XML, ofis uygulamalarının alt yapısı haline getirilmiştir. İçeriğin, doküman yapısının ve şeklin birbirinden ayrı ele alınması XML’i İçerik yönetim sistemlerinin ideal formatı haline getirmiştir.

XML Oluşturma

Xml dosya aslında geliştirilmiş bir not defteridir. XML dosyası oluşturmak için bir metin dosyası oluşturup uzantısını .xml olarak kaydetmeniz yeterlidir. Daha sonrasında oluşturduğunuz xml dosyasını aşağıda ki örnekte olduğu gibi belirli bir formatta düzenlememiz gerekmektedir.

Xml Markup Langue bir dil oldugu için her zaman, “< >” tagların içine yazılır. XML yapı olarak HTML’deki gibi başlık ve gövde olmak üzere ikiye ayrılır. Dosyanın en üst tarafına yani başlık olarak nitelendirdiğimiz alana XML yapımızın versiyonun ve desteklediği karakter dilini gibi özelliklerini belirtmek amacıyla kullanırız.

XML dosyamızın gövde kısmı ise Root ve Element dediğimiz iki alandan oluşur. Root; veri tabanınızda ki ana kümeyi temsil eder. (Sql deki tablolar gibi düşünebilirsiniz.) Element ise veri tabanınızda ki alt kümeleri temsil eder. (Sql deki sütunlar gibi düşünebilirsiniz.) Element’de kendi içerisinde verinize göre şekillendirebileceğiniz bölümlerden oluşur. (Sql deki satırlar gibi düşünebilirsiniz.) Burada istediğiniz kadar Element yani veri ekleyebilirsiniz. Her eklediğiniz element yeni bir veriyi temsil eder. Element yapısı atribute dediğimiz bir kimliklendirme yapısınada sahiptir. Bu şekilde her bir elemente bir id ataması yaparak da özelleştirebilirsiniz. Son olarak Root ve Element diye adlandırdığımız yapıyı veri tabanınıza uygun istediğiniz anahtar kelimeleri kullanarak düzenleyebilirsiniz.

Xml yapısı

ferit gezgil – xml oluşturma – silme – güncelleme

Örnek XML Dosyası

Bu örneğimiz de telefon rehberini temsil eden örnek bir XML dosyası oluşturacağız.

 

C# ile XML Veri Okuma (XML Read)

C# ile XML Veri Ekleme (XML Insert)

 

C# ile XML Veri Güncelleme (XML Update)

C# ile XML Veri Silme (XML Delete)

 

1 yorum

Yorum Yap