C# .NET - Türkçe

C# ile FTP’ye Dosya Gönderme İşlemleri

C# ile FTP’ye Dosya Gönderme İşlemleri. Bu yazımda sizlerle C# ile FTP (File Transfer Protocol) kullanarak sitemize dosya gönderme işlemlerini gerçekleştireceğiz.

FTP Nedir ?

FTP, internete bağlı olan bilgisayarlar veya sunucular arasında dosya göndermelerini ve dosya almalarını sağlayan bir protokoldür. Bu protokolde sunucuya bağlanacağımı adres (IP),kullanıcı adı, şifre ve bağlantı yapacağımız port bilgileri kullanılmaktadır.

FTP Dosya Gönderme

Projemizi oluşturmak için Visual Studio geliştirici ortamını açalım.


Resim-1

File>New>Project yolunu izleyelim.


Resim-2

Visual C# sekmesini seçelim ve Windows Form Application proje şablonunu seçerek projemizi oluşturalım.


Resim-3

Projemizde açılan formumuza çift tıklayalım ve formumuzun proje çalıştırıldığında çalışacağı event(olay) oluşturalım . Bu olaya Form Load adı verilir. Yani proje çalıştırıldığında ilk olarak yapılacak işlemler buraya yazılmaktadır.


Resim-4

System.IO kütüphanesi C# ortamında dosya ve klasör işlemlerini yapmamızı sağlayan sistem kütüphanesidir. Projemize ekledikten sonra FileInfo sınıfı ile dosyamızın bulunduğu dizini belirtiyoruz. Bilgisayarımızın C dizinine “deneme.txt” adlı bir dosya oluşturuyoruz ve yolu belirtiyoruz.


Resim-5

Ftp adresimizi yazıyoruz ve dosyamızı belirtiyoruz. Dosyamız sitemizin ana dizinine gönderilecektir.


Resim-6

FtpWebRequest sınıfımız ile sitemize göndereceğimiz isteği göndereceğiz. Aynı zamanda Credentials sınıfı ile bağlantıda kullanacağımız kullanıcı adımızı ve şifremizi belirtiyoruz. Ftp metodu olarak UploadFile metodunu kullanıyoruz dosyamızı upload edeceğimizi belirtiyoruz. UseBinary özelliği ile dosyamızı binary formatında göndereceğimizi belirtiyoruz. Bundan dolayı dosyamızı binary formatına çevirelim.


Resim-7

Dosyamızı Byte formatına çeviriyoruz ve FileStream nesnesi ile dosyamızı okuyoruz ve Ftp ile isteğimizi alıyoruz. Byte çevirdiğimiz dosyayı Stream.Write() metodu ile yazdırarak Stream nesnemizi kapatıyoruz ve Ftp ile dosya atma işlemimiz gerçekleşiyor.

FTP kullanarak sitemize dosya yükleme işlemini gerçekleştirdik. Bir sonra ki yazıda görüşmek dileğiyle.

kaynak: www.mshowto.org

Yorum Yap