C# .NET - English

C# ForEach Kullanımı – Türkçe

Merhaba.
Foreach ifadesi, bir koleksiyondaki her bir eleman için istenilen kod bloğunu döndürür.

C# foreach array

Bir dizi içerisindeki her bir elemanı döngüye almak için aşağıdaki kodu kullanabiliriz.
Yukarıdaki kodun çıktısı:
1
2
3
4
5

C# foreach List

Bir List içerisindeki her bir elemanı döngüye almak için aşağıdaki kodu kullanabiliriz.
Yukarıdaki kodun çıktısı:
tea
falcon
book
sky

C# foreach Dictionary

Bir sözlük (Dictionary) içerisindeki her bir elemanı döngüye almak için aşağıdaki kodu kullanabiliriz.
Yukarıdaki örnekte bir domains sözlüğümüz var. Foreach ifadesini kullanarak, sözlüğün anahtar / değer çiftleri üzerinde döngü oluşturabiliriz.

sk – Slovakia
ru – Russia
de – Germany
no – Norway
———————–
sk – Slovakia
ru – Russia
de – Germany
no – Norway

C# forEach array

Aşağıdaki örnekte, Array.ForEach yöntemini kullanarak bir dizinin öğelerinin üzerinden geçiyoruz.
 

C# forEach List

Aşağıdaki örnekte, words.ForEach yöntemini kullanarak bir dizinin öğelerinin üzerinden geçiyoruz.
 

C# foreach Dictionary

Dictionary elemanları üzerinde döngü oluşturmak için ForEach ile birlikte Linq yöntemini kullanabiliriz.
 

Yorum Yap